Tiếng Anh

against

Tiếng Việt
chống, chống lại, đối nghịch với

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
againstVí dụThey are against him.Bản dịchHọ chống lại anh ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.