Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

again

Bản dịch
lại, lần nữa
We
chúng tôi
cook
nấu
nấu ăn
nấu nướng
the
thefish
con cá
(article)
fish
thefish
con cá
con cá
món cá
again
lần nữa
lại
.
Chúng tôi nấu con cá lần nữa.
Có 56 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
here
ở đây
đây
again
lại
lần nữa
.
Anh ta lại ở đây.
Có 5 lời bình
See
seeyouagain
hẹn gặp lại
trông thấy
thấy
xem
you
seeyouagain
hẹn gặp lại
bạn
again
seeyouagain
hẹn gặp lại
lại
lần nữa
!
Hẹn gặp lại!
Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.