Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

after

Bản dịch
sau, sau khi
The
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
sees
thấy
trông thấy
nhìn thấy
the
(article)
dog
con chó
chó
after
sau khi
sau
it
sees
thấy
trông thấy
nhìn thấy
the
(article)
mouse
con chuột
chuột
.
Con mèo thấy con chó sau khi nó thấy con chuột.
Có 28 lời bình
The
(article)
children
những đứa trẻ
những đứa con
trẻ con
sleep
ngủ
after
sau
sau khi
breakfast
bữa sáng
điểm tâm
.
Những đứa trẻ ngủ sau bữa ăn sáng.
Có 23 lời bình
I
tôi
go
goout
ra ngoài
đi chơi
đi
out
goout
ra ngoài
đi chơi
ngoài
after
sau
sau khi
dinner
bữa tối
.
Tôi ra ngoài sau bữa ăn tối.
Có 61 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.