Tiếng Anh

afraid

Tiếng Việt
sợ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
afraidVí dụThe mouse is afraid of us.Bản dịchCon chuột thì sợ chúng ta.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.