Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

afraid

Bản dịch
sợ
The
(article)
mouse
con chuột
chuột
is
isafraidof
sợ
bị
afraid
isafraidof
sợ
sợ
of
isafraidof
sợ
của
us
chúng ta
chúng tôi
.
Con chuột thì sợ chúng ta.
Có 66 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
isafraidof
sợ
bị
afraid
isafraidof
sợ
sợ
of
isafraidof
sợ
của
the
(article)
dog
con chó
chó
.
Anh ấy thì sợ con chó.
Có 64 lời bình
Why
tại sao
vì sao
are
thì
you
bạn
afraid
sợ
?
Sao bạn sợ?
Có 37 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.