Tiếng Anh

advice

Tiếng Việt
khuyên, lời khuyên

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
adviceSốsố ítVí dụDo you have any advice for me?Bản dịchBạn có bất kì lời khuyên nào cho tôi không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.