Tiếng Anh

add

Tiếng Việt
thêm, cộng, chèn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
addsVí dụMy sister adds cheese to the pasta.Bản dịchChị gái tôi thêm phô mai vào pasta.
addVí dụDid the secretary add the numbers?Bản dịchNgười thư ký đã cộng những con số à?

chia động từ add

PersonPresentPast
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.