Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actor

Bản dịch
diễn viên, nam diễn viên
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
an
một
An (proper name)
actor
diễn viên
nam diễn viên
.
Anh ấy là một diễn viên.
Có 29 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
an
một
An (proper name)
actor
diễn viên
nam diễn viên
.
Anh ấy là một diễn viên.
Có 29 lời bình
The
(article)
actor
nam diễn viên
diễn viên
Diễn viên nam
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.