Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actor

Bản dịch
diễn viên, nam diễn viên
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
an
một
An (proper name)
actor
diễn viên
nam diễn viên
.
Anh ấy là một diễn viên.
Có 29 lời bình
The
(article)
actor
nam diễn viên
diễn viên
Diễn viên nam
Có 20 lời bình
We
chúng tôi
have
tea
trà
chè
and
với
coffee
cà phê
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
actors
diễn viên (số nhiều)
.
Chúng tôi có trà và cà phê cho những diễn viên.
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.