Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

action

Bản dịch
hành động
We
need
to
take
action
.
Chúng tôi cần phải hành động.
Có 10 lời bình
We
need
to
take
action
.
Chúng tôi cần phải hành động.
Có 10 lời bình
We
need
actions
,
not
words
.
Chúng tôi cần những hành động, không phải những lời nói.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.