Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

achieve

Bản dịch
đạt được, giành được
The
(article)
student
sinh viên
học sinh
is
isgoingto
sẽ
sắp
bị
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
achieve
đạt được
giành được
what
cái gì
thật là
she
cô ấy
cô ta
wants
muốn
.
Người sinh viên sẽ đạt được điều cô ấy muốn.
Có 18 lời bình
The
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
is
isgoingto
sắp
sẽ
bị
going
isgoingto
sắp
sẽ
đang đi
đi
to
isgoingto
sắp
sẽ
để
vào
đối với
achieve
đạt được
giành được
that
đó
điều đó
việc đó
goal
mục tiêu
bàn thắng
.
Người phụ nữ sắp đạt được mục tiêu đó.
Có 2 lời bình
You
bạn
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
vào
đối với
với
achieve
đạt được
giành được
that
đó
điều đó
việc đó
goal
mục tiêu
bàn thắng
.
Bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của achieve


PersonPresentPast
Iachieveachieved
he/she/itachievesachieved
you/we/theyachieveachieved
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.