Tiếng Anh

abroad

Tiếng Việt
ra nước ngoài, ở nước ngoài

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
abroadVí dụI study abroad.Bản dịchTôi học ở nước ngoài.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.