Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

about

Bản dịch
về, khoảng
What
is
the
book
about
?
Quyển sách nói về cái gì?
Có 93 lời bình
I
read
about
you
in
the
newspaper
.
Tôi đọc về bạn trên báo.
Có 45 lời bình
I
write
about
them
.
Tôi viết về họ.
Có 62 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.