Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

a

Bản dịch
một
A
một
man
người đàn ông
đàn ông
,
a
một
woman
người phụ nữ
.
Một người đàn ông, một người phụ nữ.
Có 41 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
.
Tôi là một người đàn ông.
Có 12 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
Tôi là một người đàn ông
Có 27 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.