November

Bản dịch
tháng Mười Một
September
tháng Chín
,
October
tháng Mười
,
November
tháng Mười Một
Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một
Có 12 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
swims
bơi
in
trong
vào
November
tháng Mười Một
.
Anh ấy bơi trong tháng Mười Một.
Có 23 lời bình
From
từ
March
tháng Ba
to
đến
cho
vào
November
tháng Mười Một
Từ tháng Ba đến tháng Mười Một
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.