Tiếng Anh

November

Tiếng Việt
tháng Mười Một

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
NovemberSốsố ítVí dụSeptember, October, NovemberBản dịchTháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.