Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Italian

Bản dịch
ý, Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ)
The
(article)
Italian
Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ)
ý
flag
lá cờ
cờ
is
bị
green
xanh
màu xanh lá cây
,
white
màu trắng
trắng
,
and
với
red
màu đỏ
đỏ
.
Lá cờ Ý có màu xanh lục, trắng, và đỏ.
Có 5 lời bình
I
tôi
come
đến
đi
from
từ
Italy
nước Ý
Ý
and
với
I
tôi
speak
nói
Italian
Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ)
ý
.
Tôi đến từ nước Ý và tôi nói tiếng Ý.
Có 12 lời bình
She
cô ấy
cô ta
writes
viết
viết cho
in
bằng
trong
vào
italian
Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ)
ý
.
Cô ấy viết bằng tiếng Ý.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.