Tiếng Anh

Germany

Tiếng Việt
Đức, nước Đức

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
GermanySốsố ítVí dụI have a flight to Germany.Bản dịchTôi có một chuyến bay đến Đức.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.