Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Germany

Bản dịch
Đức, nước Đức
I
tôi
have
a
một
flight
chuyến bay
to
đến
để
vào
Germany
nước Đức
Đức
.
Tôi có một chuyến bay đến Đức.
Có 11 lời bình
A
một
car
xe hơi
xe
ô tô
from
từ
Germany
nước Đức
Đức
Một cái xe hơi từ nước Đức
Có 5 lời bình
Germany
nước Đức
Đức
is
đang
a
một
country
đất nước
quốc gia
in
trong
vào
Europe
châu Âu
Âu
.
Đức là một nước ở châu Âu.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.