Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Friday

Bản dịch
thứ sáu
Tomorrow
ngày mai
is
bị
not
không phải là
không
Friday
thứ sáu
.
Ngày mai không phải là ngày thứ sáu.
Có 8 lời bình
I
tôi
eat
ăn
meat
thịt
on
vào (day, month)
trên
bật
Friday
thứ sáu
.
Tôi ăn thịt vào thứ Sáu.
Có 10 lời bình
Today
hôm nay
is
bị
Friday
thứ sáu
.
Hôm nay là thứ Sáu.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.