French

Bản dịch
Pháp, tiếng Pháp, người Pháp
English
tiếng Anh
người Anh
to
đến
để
vào
French
tiếng Pháp
Pháp
người Pháp
Tiếng Anh sang tiếng Pháp
Có 20 lời bình
French
tiếng Pháp
Pháp
người Pháp
is
bị
beautiful
đẹp
xinh đẹp
.
Tiếng Pháp thì đẹp.
Có 28 lời bình
The
(article)
French
Pháp
tiếng Pháp
người Pháp
flag
lá cờ
cờ
is
bị
blue
xanh dương
màu xanh nước biển
màu xanh da trời
,
white
màu trắng
trắng
,
and
với
red
màu đỏ
đỏ
.
Lá cờ Pháp có màu xanh dương, màu trắng và màu đỏ.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.