Tiếng Anh

France

Tiếng Việt
Pháp, nước Pháp

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
FranceSốsố ítVí dụWhat is the population of France?Bản dịchDân số của nước Pháp là bao nhiêu?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.