Tiếng Anh

Europe

Tiếng Việt
Âu, châu Âu

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
EuropeSốsố ítVí dụI read a magazine about transportation in Europe.Bản dịchTôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.