Tiếng Anh

English

Tiếng Việt
tiếng Anh, người Anh

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
EnglishSốsố ítVí dụShe speaks English.Bản dịchCô ấy nói được tiếng Anh.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.