Tiếng Anh

England

Tiếng Việt
Anh, nước Anh

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
EnglandSốsố ítVí dụWe live in different regions of England.Bản dịchChúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.