Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

England

Bản dịch
Anh, nước Anh
We
chúng tôi
live
sống
in
trong
vào
different
khác nhau
khác
regions
vùng miền
of
của
England
nước Anh
Anh
.
Chúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.
Có 8 lời bình
They
họ
chúng
live
sống
in
trong
vào
a
alittle
một chút
một
little
alittle
một chút
nhỏ
ít
village
ngôi làng
in
trong
vào
England
nước Anh
Anh
.
Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.
Có 13 lời bình
England
nước Anh
Anh
is
bị
an
một
An (proper name)
island
hòn đảo
đảo
.
Nước Anh là một hòn đảo.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.