December

Bản dịch
tháng Mười Hai, tháng Chạp
From
từ
October
tháng Mười
to
đến
cho
vào
December
tháng Mười Hai
tháng Chạp
Từ tháng Mười đến tháng Mười Hai
Có 44 lời bình
December
tháng Mười Hai
tháng Chạp
is
đang
a
một
month
tháng
.
Tháng Mười Hai là một tháng.
Có 24 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
December
tháng Mười Hai
tháng Chạp
.
Tôi thích tháng Mười Hai.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.