Tiếng Anh

Chinese

Tiếng Việt
Trung Quốc, người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
ChineseVí dụAre you Chinese?Bản dịchBạn là người Trung Quốc phải không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.