Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

China

Bản dịch
Trung Quốc
We
chúng tôi
travel
du lịch
to
vào
đến
đối với
China
Trung Quốc
in
vào
trong
February
tháng Hai
.
Chúng tôi du lịch đến Trung Quốc vào tháng Hai.
Có 10 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
citizen
công dân
of
của
China
Trung Quốc
.
Anh ấy là một công dân Trung Quốc.
Có 45 lời bình
My
của tôi
grandmother
is
bị
from
từ
China
Trung Quốc
.
Bà của tôi thì từ Trung Quốc.
Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.