Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

April

Bản dịch
tháng Tư
March
tháng Ba
,
April
tháng Tư
,
May
tháng Năm
có thể
and
với
June
tháng Sáu
Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu
Có 49 lời bình
April
tháng Tư
is
đang
a
một
month
tháng
of
của
the
(article)
year
năm
.
Tháng Tư là một tháng trong năm.
Có 16 lời bình
February
tháng Hai
,
March
tháng Ba
and
với
April
tháng Tư
Tháng Hai, tháng Ba và tháng Tư
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.