Tiếng Anh

America

Tiếng Việt
Mỹ, Hoa Kỳ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
AmericaSốsố ítVí dụI travel to America once a month.Bản dịchTôi du lịch đến Mỹ mỗi tháng một lần.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.