Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

America

Bản dịch
Mỹ, Hoa Kỳ
I
tôi
travel
du lịch
to
đến
vào
đối với
America
Mỹ
Hoa Kỳ
once
một lần
một khi (conjunction)
a
một
month
tháng
.
Tôi du lịch đến Mỹ mỗi tháng một lần.
Có 10 lời bình
They
họ
chúng
return
trở về
trở lại
quay lại
to
để
vào
đối với
America
Mỹ
Hoa Kỳ
.
Họ trở về nước Mỹ.
Có 23 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
in
trong
vào
America
Hoa Kỳ
Mỹ
.
Cô ấy đang ở Mỹ.
Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.