Tiếng Anh

's

Tiếng Việt
của, sở hữu dành cho danh từ

Câu mẫu

Từ vựngCáchVí dụBản dịch
'sCáchsở hữu cáchVí dụThe woman's newspaperBản dịchTờ báo của người phụ nữ
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.