Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

zoo

Bản dịch

sở thú, vườn thú

The
birds
live
in
the
zoo
.

Những con chim sống trong sở thú.

Có 15 lời bình

They
go
to
the
zoo
after
lunch
.

Họ đi đến sở thú sau bữa trưa.

Có 17 lời bình

I
am
in
front
of
the
zoo
.

Tôi ở trước sở thú.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu