Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

youth

Bản dịch

tuổi xuân, tuổi thanh xuân, tuổi trẻ

The
summer
is
for
the
youth
.

Mùa hè dành cho thanh niên.

Có 13 lời bình

In
my
youth

Trong tuổi trẻ của tôi

Có 16 lời bình

The
youth

Tuổi trẻ

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu