Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yourselves

Bản dịch

tự các bạn, chính các bạn, bản thân các bạn

Listen
to
yourselves
!

Hãy lắng nghe chính bản thân các bạn!

Có 28 lời bình

You
need
to
do
this
yourselves
.

Các bạn cần tự mình làm việc này.

Có 5 lời bình

Did
you
go
by
yourselves
?

Các bạn đã tự đi à?

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu