Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

you

Bản dịch

bạn, các bạn, cậu

Good
morning
,
how
are
you
?

Chào buổi sáng, bạn có khỏe không?

Có 32 lời bình

Hello
,
how
are
you
?

Xin chào, bạn có khỏe không?

Có 71 lời bình

How
are
you
?

Bạn có khỏe không?

Có 34 lời bình

Các dạng

số lượnggiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu