Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yet

Bản dịch

chưa, vẫn

Are
we
there
yet
?

Chúng ta tới nơi chưa?

Có 8 lời bình

She
is
not
here
yet
.

Cô ấy vẫn chưa ở đây.

Có 17 lời bình

Not
yet
!

Chưa!

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu