Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yesterday

Bản dịch

hôm qua, ngày hôm qua

Yesterday
I
drank
beer
with
my
friends
.

Hôm qua tôi đã uống bia với các bạn tôi.

Có 8 lời bình

Yesterday
we
walked
to
the
airport
.

Hôm qua chúng tôi đã đi bộ ra sân bay.

Có 1 lời bình

He
was
at
his
house
yesterday
.

Anh ấy đã ở nhà của mình vào hôm qua.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu