Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yes

Bản dịch

vâng, có, ừ

Yes
,
please
.

Vâng, xin mời.

Có 45 lời bình

Yes
,
thanks
.

Vâng, cảm ơn.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu