Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yellow

Bản dịch

vàng, màu vàng

My
coat
is
not
yellow
.

Cái áo khoác của tôi không phải là màu vàng.

Có 23 lời bình

The
yellow
ducks
eat
bread
.

Những con vịt vàng ăn bánh mì.

Có 9 lời bình

The
lemon
is
yellow
.

Quả chanh có màu vàng.

Có 41 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu