Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

year

Bản dịch

năm

The
months
of
the
year

Những tháng của năm

Có 20 lời bình

A
year

Một năm

Có 11 lời bình

The
year

Năm

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu