Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yard

Bản dịch

sân

Is
the
party
in
the
yard
?

Bữa tiệc ở trong sân phải không?

Có 12 lời bình

I
am
in
her
yard
.

Tôi đang ở trong sân của cô ấy.

Có 6 lời bình

The
yard

Sân

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu