Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wrote

Bản dịch

I
wrote
a
letter
in
English
.

Tôi đã viết một bức thư bằng tiếng Anh.

Có 12 lời bình

He
wrote
to
me
yesterday
.

Anh ta đã viết cho tôi ngày hôm qua.

Có 11 lời bình

He
wrote
that
book
.

Anh ấy đã viết cuốn sách đó.

Có 14 lời bình

Tất cả thể động từ của write

ngôihiện tạiquá khứ
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu