Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

written

Bản dịch

đã viết, đã được viết

Chia động từ của write

He
has
not
written
us
since
February
.

Anh ấy đã không viết cho chúng tôi từ tháng hai.

Có 4 lời bình

He
has
written
two
books
.

Anh ấy đã viết hai quyển sách.

Có 16 lời bình

He
has
written
a
letter
.

Anh ấy đã viết một bức thư.

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của write

ngôihiện tạiquá khứ
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu