Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

writing

Bản dịch

viết, đang viết

Chia động từ của write

My
siblings
are
writing
with
those
pens
.

Các anh chị em của tôi đang viết với những cây bút đó.

Có 6 lời bình

I
am
writing
the
next
letter
.

Tôi đang viết lá thư tiếp theo.

Có 4 lời bình

Yesterday
we
saw
them
writing
a
book
.

Hôm qua chúng tôi đã thấy họ đang viết một cuốn sách.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của write

ngôihiện tạiquá khứ
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu