Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

writes

Bản dịch

She
writes
him
a
book
.

Cô ấy viết cho anh ấy một quyển sách.

Có 23 lời bình

I
write
,
you
write
and
he
writes
.

Tôi viết, bạn viết và anh ấy viết.

Có 17 lời bình

She
writes
and
I
read
.

Cô ấy viết và tôi đọc.

Có 55 lời bình

Tất cả thể động từ của write

ngôihiện tạiquá khứ
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu