Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

writer

Bản dịch

nhà văn

The
writer
writes
a
book
.

Nhà văn viết một quyển sách.

Có 5 lời bình

He
is
a
writer
.

Anh ấy là một nhà văn.

Có 13 lời bình

I
am
a
writer
.

Tôi là một nhà văn.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu