Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

working

Bản dịch

He
started
working
as
an
actor
.

Anh ấy đã bắt đầu làm việc như một diễn viên.

Có 3 lời bình

He
likes
working
in
the
garden
.

Anh ấy thích làm trong khu vườn.

Có 11 lời bình

I
found
him
working
in
the
garden
.

Tôi đã tìm thấy anh ấy đang làm trong vườn.

Tất cả thể động từ của work

ngôihiện tạiquá khứ
Iworkworked
he/she/itworksworked
you/we/theyworkworked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu