Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

work

Bản dịch

làm, việc, làm việc (verb)

You
work
.

Bạn làm việc.

Có 6 lời bình

I
work
.

Tôi làm việc.

Có 48 lời bình

They
work
.

Họ làm việc.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu