Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

word

Bản dịch

từ, chữ

I
mark
a
word
.

Tôi đánh dấu một từ.

Có 18 lời bình

His
words
are
special
.

Những từ của anh ấy thì đặc biệt.

Có 14 lời bình

I
mark
a
word
.

Tôi đánh dấu một từ.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu