Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wooden

Bản dịch

bằng gỗ

The
boy
has
a
wooden
horse
.

Cậu bé có một con ngựa bằng gỗ.

Có 31 lời bình

The
child
is
on
a
wooden
horse
.

Đứa trẻ ở trên một con ngựa gỗ.

Có 2 lời bình

The
girl
has
a
wooden
duck
.

Cô gái có một con vịt bằng gỗ.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu