Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wood

Bản dịch

gỗ, củi

They
import
wood
from
Brazil
.

Họ nhập khẩu gỗ từ Brazil.

Có 4 lời bình

The
wood
is
for
the
fire
.

Gỗ là cho lửa.

Có 13 lời bình

In
the
woods
there
are
large
trees
.

Trong những cánh rừng có những cái cây lớn.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu