Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

won

Bản dịch

đã thắng, đã giành, đã đoạt

Chia động từ của win

The
black
horse
won
.

Con ngựa đen đã chiến thắng.

Có 5 lời bình

Your
brother
won
.

Anh trai của bạn đã thắng.

Có 7 lời bình

He
won
everything
.

Anh ấy đã thắng tất cả.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của win

ngôihiện tạiquá khứ
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu