Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

women

Bản dịch

những người phụ nữ

Men
and
women

Những người đàn ông và những người phụ nữ

Có 76 lời bình

The
women
eat
bread
.

Những người phụ nữ ăn bánh mì.

Có 3 lời bình

The
women
drink
water
.

Những người phụ nữ uống nước.

Có 86 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu